Artykuł ,,Sur les variations de la fonction de répartition de la pression atmosphérique à la surface du globe”

Artykuł ,,Sur les variations de la fonction de répartition de la pression atmosphérique à la surface du globe”

Henryk Arctowski urodził się w Warszawie, w niemieckiej rodzinie Arct, która osiadła w stolicy Polski jeszcze w XVIII w.

Opis techniczny

po 1939
Henryk Arctowski
ze zbiorów archiwum Polskiej Akademii Nauk