Arykuł ,,Researches on Temperature Changes from Day to Day and Solar Constant Variations”

Arykuł ,,Researches on Temperature Changes from Day to Day and Solar Constant Variations”

Henryk Arctowski urodził się w Warszawie, w niemieckiej rodzinie Arct, która osiadła w stolicy Polski jeszcze w XVIII w.

Opis techniczny

1940
Henryk Arctowski
ze zbiorów archiwum Polskiej Akademii Nauk