Tłumaczenie listu Arctowskiego do profesora Adolfa A. Berle’a (1950)

Tłumaczenie listu Arctowskiego do profesora Adolfa A. Berle’a (1950)

Projekt tłumaczenia części z roku 1901 zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.

Opis techniczny

1940
Henryk Arctowski
ze zbiorów archiwum Polskiej Akademii Nauk